Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Kuurne streeft ernaar zijn websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.centrumschoolkuurne.be

Maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren

Wij verbeteren voortdurend onze gebruikerservaring en passen hierbij de relevante toegankelijkheidsstandaarden toe. Wij hebben de volgende maatregelen geïmplementeerd om de toegankelijkheid van onze website zo hoog mogelijk te maken:

Nalevingsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking.

Wij zijn gedeeltelijk conform aan WCAG 2.1 niveau A. Gedeeltelijk conform omdat er enkele delen van onze website niet volledig conform deze regels zijn. Deze worden opgevolgd en verder weggewerkt d.m.v.:

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 23/09/2020.