Actieve school

De school creëert kansen waarbij kinderen hun talenten, in een andere omgeving en eventueel klasdoorbrekend, kunnen ontwikkelen  -met of zonder hulp van externen-  met het oog op (inter-)actie, creativiteit en projecten. Hierbij worden sociale vaardigheden en attitudes versterkt.

Van deze actieve inzet getuigen ook onze klasblogs in het kleuter en onze facebookpagina.