Gasthuisstraat 30 8520 Kuurne 056 71 10 32 centrumschool.kuurne[at]telenet.be
kennismaking

elk kind in het centrum…

 

Pal in het hart van Kuurne, maar ook pal in het hart van mensen die de school elke dag mee-beleven, daar ligt de gemeentelijke basisschool “Centrumschool Kuurne“. Dag na dag maken kinderen, ouders en leerkrachten er samen school en werken er aan de basis voor de toekomst.

Kinderen staan in onze school onmiskenbaar in het centrum. Elk kind krijgt de zorg en de aandacht op maat om volgens eigen kennen en  kunnen later de vleugels uit te slaan. het kangoeroeproject voor hoogbegaafden, de eigen leerlijn voor kinderen met specifieke leermoeilijkheden, het gedifferentieerd aanbod voor elke leerlingen  en specifiek waar nodig, contractwerk voor iedereen… geven in kleuter en lager die kansen. Gedurende hun schoolloopbaan probeert de school telkens de klemtoon te leggen op de zelfstandigheid van elk kind door een voortdurende aandacht voor leren leren en plannen via weektaak, contractwerk…

In het centrum van onze school is er de zorg van kinderen voor elkaar. Klasoverschrijdende activiteiten, gemengde leeftijdsgroepen in het kleuter, peter-en meterschap, tutorlezen…laten leerlingen leren van elkaar.

Rond dit centrum het aanbod van een enthousiast team. Verder dan het minimum reiken ze waarden en normen aan: cultureel, sociaal en maatschappelijk engagement vormen de cocon waarin de kinderen zich binnen de school ontwikkelen. Een musical, een schoolproject rond de eigen schoolregels, de fair tradegedachte, milieuzorg op school, werken rond de millenniumdoelstellingen en wereldburgerschap, fietslessen, klas-en leeruitstappen, regelmatig bibliotheekbezoek van eerste kleuter tot zesde leerjaar, bezoek aan het theater, op bezoek bij mensen met een beperking, bij onze buren in het rusthuis… zijn slechts enkele voorbeelden waarbij leerlingen en leerkrachten steeds opnieuw oog hebbben voor de wereld buiten school.

Verweven tussen leerlingen en leerkrachten is er de inbreng van heel wat ouders: leesouders bij de eerste leeservaringen, leesouders bij de eerste stappen Frans, fruitouders, rijouders bij de kleuters, zwemouders, creaouders…. maar ook ouders actief op grootouderfeest, schoolfeest of in de ouderraad. Naast heel wat informatie via nieuwsbrieven of website vormen zij de actieve communicatie tussen het leerkrachtenteam en de kinderen. Twee groepen die dag in dag uit bekommerd zijn voor die kinderen in het centrum van onze school.

Aan elk kind, elke ouder: hartelijk welkom!

Gino Lefebvre

directeur Centrumschool

Onze kleuterschool voorgesteld :

bekijk ook onze folders met nog meer specifieke info over de werking van onze school